За нас

Ние сме организация за счетоводни и консултантски услуги с млад и амбициозен персонал. Предлагаме широк спектър от услуги в областта на счетоводството, корпоративните финанси, данъците, международните счетоводни стандарти, търговското и трудово законодателство.

Извършваме цялостно счетоводно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, дружества и организации с нестопанска цел и лица със свободни професии. Нашият стремеж е да предлагаме професионално обслужване в условията на непрекъснати промени на нормативната уредба.

Работим с индивидуален подход към всеки клиент. Защитаваме интересите на нашите клиенти и пестим времето им, защото знаем, че то е ценно за тях.